SUKOB INTERESA

Sukladno članku 13. stavak 9. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 90/11 i 83/13) Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije objavljuje slijedeću

OBAVIJEST

o nepostojanju sukoba interesa

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije Gospić, Smiljanska 41, Luka Matijević, članovi Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije: Juraj Verzon, Ivica Čačić, Ivan Ažić, Joso Kregar, Ante Vučić i s njima povezane osobe, nisu u sukobu interesa u smislu članka 13. Zakona o javnoj nabavi. Stoga ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.