Objave u EOJN

2017/S 0F2-0005310 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.06.2017. godine do 31.05.2021. godine 45233141-9 Izvođenje radova 27.03.2017.
2017/S 0F2-0006353 Izvanredno održavanje poboljšanje sustava oborinske odvodnje i uređenje pješačke staze na dijelu ŽC 5167 i ŽC 5195 u Udbini, L= 1.350 m. 45233141-9 Izvođenje radova 06.04.2017
22017/S 0F2-0008580 Radovi izvanrednog održavanja – obnova kolnika lokalne ceste L 59001 dionica II Nadcestarija-izlazak Senj, L=cca 2.000 m. 45233220-7 Izvođenje radova 05.05.2017
2017/S 0F2-0011952 Radovi na rekonstrukciji raskrižja u istom nivou na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku 45233128-2 Izvođenje radova 16.06.2017.