OBAVIJEST VLASNICIMA PARCELA UZ CESTE

dbdb dirnewsphoto dir0902201604e0jpg noyes15120yesŽupanijska uprava za ceste putem svog izvođača radova redovnog održavanja Lika-ceste d.o.o. tijekom mjeseca veljače, ožujka, travnja i svibnja izvodit će radove na uređenju raslinja uz javne ceste pod upravljanjem Županijske uprave za cesteLičko-senjske županije.
Popis cesta na kojim će se obavljati radovi:

 

 

Lun (L59046) - Novalja - D106

Stara Novalja (trajektna luka) - D106

Tovernale - Lun (Ž5151)

Novalja (D106) - Zubovići - Metajna

Ovim putem obavještavamo vlasnike parcela koje se nalaze uz cestu, a iz čijih parcela raslinje raste prema cesti da će isto biti uklonjeno kako bi se povećala sigurnost prometovanja na cesti. Vlasnici parcela iz kojih raslinje nekontrolirano izlazi na cestu također su dužni ukloniti žicu iz živice kako bise moglo izvršiti sječenje raslinja, također vlasnicima zidova ukoliko dođe do mjestimičnog rušenja istih neće biti priznata šteta na istima već su dužni iste sami popraviti i održavati. Ukoliko se ne budu pridržavali navedenog županijska uprava za ceste ne snosi nikakve troškove popravka sanacije ili štete na zidovima, žici ili nekoj drugoj vrsti ograde.

Okvirna širina na kojoj će se uklanjati raslinje je cca. 2,0 metra od ruba asfalta.

Za više informacija o ovom zahvatu, odnosno ukoliko imate kakvu primjedbu javiti se u ured za komunalnu infrastrukturu grada Novalje(tel: 663-410) ili Županijskoj upravi za ceste Ličko-senjske županije (tel: 575-208).

- See more at: http://www.novalja.hr/index.php?news=0902201604e0&page