Objave u EOJN

 

 

         
 2019/S 0F2-0005141  Radovi na ojačanju kolničke konstrukcije, povećanju preglednosti i obnovi kolnika na ŽC 5141, dionica Kuterevo  45233141-9  
Izvođenje radova
 13.02.2019.
2019/S 0F2-0000495

Radovi na rekonstrukciji četverokrakog raskrižja u istom nivou sa prilagodbom u kružni tok na ŽC 5210 i ŽC 5151 sa ulicom Caskin put u Novalji sa izgradnjom infrastrukture. 45233128-2 Izvođenje radova
08.01.2019.
 
2019/S 0F2-0027303  Radovi na obnovi kolnika ŽC 5113 dionica Glibodol, L= 1.200 m 45233220-7
Izvođenje radova
10.7.2019.

 

 

2017/S 0F2-0005310 Redovito održavanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.06.2017. godine do 31.05.2021. godine 45233141-9 Izvođenje radova 27.03.2017.
2017/S 0F2-0006353 Izvanredno održavanje poboljšanje sustava oborinske odvodnje i uređenje pješačke staze na dijelu ŽC 5167 i ŽC 5195 u Udbini, L= 1.350 m. 45233141-9 Izvođenje radova 06.04.2017
22017/S 0F2-0008580 Radovi izvanrednog održavanja – obnova kolnika lokalne ceste L 59001 dionica II Nadcestarija-izlazak Senj, L=cca 2.000 m. 45233220-7 Izvođenje radova 05.05.2017
2017/S 0F2-0011952 Radovi na rekonstrukciji raskrižja u istom nivou na ŽC 5166 i LC 59116 u Sv. Roku 45233128-2 Izvođenje radova 16.06.2017.

 

22.03.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi  kolnika LC 59001 dionica Senj, L=cca 700

22.03.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na rekonstrukciji potpornog zida i dijela ŽC5140 u Krasnom Polju

07.06.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi kolnika i dogradnja nogostupa na ŽC 5154 dionica ulica dr. Ante Starčevića u Perušiću, L=580 m

07.06.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi kolnika  ŽC 5167 u Udbini dionica Katedralska ulica, L=cca 500 m

21.06.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi  kolnika ŽC 5166 u Sv. Roku dionica D50-rotor, L=cca 800 m

07.09.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi  kolnika ŽC 5156 dionica Bunić-Kozjan, L=cca 1.000 m

07.09.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na obnovi  kolnika LC 59069 dionica Tuk Bjelopoljski, L=cca 1.900 m

14.12.2018.

Obavijest o  nadmetanju: Radovi na rekonstrukciji četverokrakog raskrižja u istom nivou sa prilagodbom u kružni tok na ŽC 5210 i ŽC 5151 sa ulicom Caskin put u Novalji sa izgradnjom infrastrukture.