Adresa

ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE LSŽ Smiljanska 41, 53000, Gospić

E-mail

uprava@zuc-ls.hr

Telefon

+385 (053) 575-208 
+385 (053) 572-354