DOKUMENTI

NaslovPosjeteDodano datumaPreuzmi
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2016. godinu 804-02-2020 PreuzmiPregled
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu 604-02-2020 PreuzmiPregled
Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2018. godinu 604-02-2020 PreuzmiPregled
Godišnje Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu 1004-02-2020 PreuzmiPregled
Obrazac-4-Zahtjev-za-ponovnu-uporabu-informacija 804-02-2020 PreuzmiPregled
Obrazac-3-Zahtjev-za-dopunu-ili-ispravak-informacije 604-02-2020 PreuzmiPregled
Obrazac-2-Zahtjev-za-pristup-informacijama 804-02-2020 PreuzmiPregled
Pravo na pristup informacijama 904-02-2020 PreuzmiPregled
Zaključak o usvajanju Godišnjeg financijskog plana ŽUC-e za 2014.g. i projekcija plana za 2015. i 2016. god. 920-07-2020 PreuzmiPregled
Godišnji financijski plan za 2014. i projekcija plana za 2015. i 2016. 720-07-2020 PreuzmiPregled
Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014.godine 620-07-2020 PreuzmiPregled
Zaključak o davanju suglasnosti na financijski plan ŽUC-e za 2014. g. i projekcija plana za 2015. i 2016. g. 720-07-2020 PreuzmiPregled
Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine 920-07-2020 PreuzmiPregled
Zaključak - Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2014.g. 620-07-2020 PreuzmiPregled
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2014. 720-07-2020 PreuzmiPregled