Ime i Prezime
Pozicija
Tel
Kontakt
mr.sc. Luka Matijević, dipl. ing.
RAVNATELJ
098/245-304
luka.matijevic@zuc-ls.hr
Milan Jurković, dipl. ing
Pomoćnik ravnatelja
098/445-495
Antonija Pavelić bacc. ing.traff.
Suradnik za održavanja i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
099/504-8928
antonija.pavelic@zuc-ls.hr
Nada Babić, ing. prom.
Viši stručni suradnik za održavanje i zaštitu Županijskih i lokalnih cesta
098/382-307
nada.babic@zuc-ls.hr
Mate Stilinović, ing. prom.
Viši stručni suradnik za održavanje i zaštitu Županijskih i lokalnih cesta
099/414-4093
mate.stilinovic@zuc-ls.hr
Stipe Serdar: mag.ing.aedif.
Viši stručni suradnik za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
098/382-309
stipe.serdar@zuc-ls.hr
Nadislav Babić, ing. građ.
Viši Stručni suradnik građenja Županijskih i lokalnih cesta
098/712-045
natko.babic@zuc-ls.hr
Snježana Ivančić: mag oec.
Suradnik za opće i ekonomske poslove,ured ravnatelja
053/575-208
racunovodstvo@zuc-ls.hr, uprava@zuc-ls.hr
Ivana Milković: mag.oec.
Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije
098/9335-867
ivana.milkovic@zuc-ls.hr
Ivan Perković,dipl.ing.prom.
Viši stručni suradnik za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta
098/425-394
ivan.perkovic@zuc-ls.hr