mr.sc. Luka Matijević, dipl. ing. RAVNATELJ 098/245-304 luka.matijevic@zuc-ls.hr
Milan Jurković, dipl. ing. Pomoćnik ravnatelja 098/445-495 /
Antonija Pavelić bacc. ing.traff. Suradnik za održavanja i zaštitu županijskih i lokalnih cesta 099/504-8928 antonija.pavelic@zuc-ls.hr
Šimun Matijević, ing. prom. Viši stručni suradnik za održavanje i zaštitu Županijskih i lokalnih cesta 098/445-398 simun.matijevic@zuc-ls.hr
Nada Babić, ing. prom. Viši stručni suradnik za održavanje i zaštitu Županijskih i lokalnih cesta 098/382-307 nada.babic@zuc-ls.hr
Mate Stilinović, ing. prom. Viši stručni suradnik za održavanje i zaštitu Županijskih i lokalnih cesta 099/414-4093 mate.stilinovic@zuc-ls.hr
Stipe Serdar, struč.spec.ing.aedif. Viši stručni suradnik za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta 098/382-309 stipe.serdar@zuc-ls.hr
Nadislav Babić, ing. građ. Viši Stručni suradnik građenja Županijskih i lokalnih cesta 098/712-045 natko.babic@zuc-ls.hr
Snježana Ivančić bacc. oec. Suradnik za opće i ekonomske poslove,ured ravnatelja 053/575-208 racunovodstvo@zuc-ls.hr, uprava@zuc-ls.hr
Ivana Milković, struč.spec.oec. Viši stručni suradnik za računovodstvo i financije 098/9335-867 ivana.milkovic@zuc-ls.hr
Ivan Perković,dipl.ing.prom. Viši stručni suradnik za održavanje i zaštitu županijskih i lokalnih cesta 098/425-394 ivan.perkovic@zuc-ls.hr