OBAVIJEST O NEPOSTOJANJU SUKOBA INTERESA

Sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine, broj 120/16) objavljujemo 
da ne postoje gospodarski subjekti s kojima Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije kao javni naručitelj ne smije sklapati 
ugovore o javnoj nabavi u smislu odredbi glave III., poglavlje 8. Zakona.