Obnova kolnika LC59024 dionica Smoljanac, L= cca 600m

2022/S 0F2-0021028

2022/S 0F2-0015111

Izrada elaborata o stanju županijskih cesta u zoni obuhvata izgradnje HES Kosinj (osiguranje dokaza)

2022/S 0F2-0012030

Radovi na ojačanju kolničke konstrukcije, povećanju preglednosti i obnovi kolnika na ŽC 5141 u Kuterevu:

202/OBP-00900

Izrada idejnog , glavnog i izvedbenog projekta s ishođenjem lokacijske i građevinske dozvole za izgradnju zimske baze u krasnom polju: