O nama

O nama

Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
Adresa: Smljanska 41, 53000 Gospić

OIB: 78697889594

MB: 1335537


Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije osnovana je Odlukom o osnivanju županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije (Županijski glasnik 3/97) od 07.04.1997. sa sjedištem u Gospiću, Smiljanska 41.
Županijska uprava za ceste djeluje na području Ličko-senjske županije, na način da upravlja, gradi i održava javne ceste u ukupnoj dužini od 1.138,27 km, od toga 481,47 km spada u županijske ceste, a 656,80 km u lokalne ceste.