Županijska uprava za ceste 
Ličko-senjske županije[

ADRESA: Smiljanska 41, 53000 Gospić

OIB: 78697889594

MB: 1335537


“Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije osnovana je Odlukom o osnivanju županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije (Županijski glasnik 3/97) od 07.04.1997. sa sjedištem u Gospiću, Smiljanska 41.
Županijska uprava za ceste djeluje na području Ličko-senjske županije, na način da upravlja, gradi i održava javne ceste u ukupnoj dužini od 979,006 km, od toga 446,879 km spada u županijske ceste, a 532,127 km u lokalne ceste.

Karta-NN-59-23