Objava 2022/S 0F2-0030335 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Radovi na obnovi kolnika LC59124 dionica Bovan-Bakovac Kosinjski, L= 2.180 m

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Radovi na obnovi kolnika LC59124 dionica Bovan-Bakovac Kosinjski, L= 2.180 m, broj objave: 2022/S 0F2-0030335. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Nastavi čitatiObjava 2022/S 0F2-0030335 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Radovi na obnovi kolnika LC59124 dionica Bovan-Bakovac Kosinjski, L= 2.180 m

Objava 2022/S 0F2-0030350 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Radovi na obnovi kolnika ŽC5113 (Križpolje – Glibodol – Lička Jasenica) dionica Glibodol 3, L= 1.514,05 m

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Radovi na obnovi kolnika ŽC5113 (Križpolje – Glibodol - Lička Jasenica) dionica Glibodol 3, L= 1.514,05 m, broj objave: 2022/S…

Nastavi čitatiObjava 2022/S 0F2-0030350 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Radovi na obnovi kolnika ŽC5113 (Križpolje – Glibodol – Lička Jasenica) dionica Glibodol 3, L= 1.514,05 m

Objava 2022/S 0F2-0027604 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Nabava i isporuka soli za posipanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije je objavljena

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Nabava i isporuka soli za posipanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije, broj objave: 2022/S 0F2-0027604. Detalje o…

Nastavi čitatiObjava 2022/S 0F2-0027604 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Nabava i isporuka soli za posipanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije je objavljena