2021/S 0F2-0045030

Redovito održavanje i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.03.2022. do 28.02.2026. godine

 

2021/S 0F2-0033939

Obavijest o nadmetanju: usluge kontrolna ispitivanja nad  radovima na izgradnji ceste Kosinj most – Bakovac, L= cca 6.086,31 m, vodoopskrbnog cjevovoda i 10 (20) kV kabela na  cesti Kosinj most – Bakovac

2021/S 0F2-0012484

Radovi redovitog održavanja i zaštita županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije za razdoblje od 01.06.2021. do 31.05.2023. godine

R. BR

LINK NA EOJN / OZNAKA

SADRŽAJ

OPIS

DATUM

4. 

Radovi  na rekonstrukciji raskrižja u istom nivou, županijske ceste Ž5144 i županijske ceste Ž5145, raskrižje Sinac

Izvođenje radova

02/05/2021

6. 

Usluge pirotehničkog pregleda trase buduće ceste Kosinj most–Bakovac, L=cca 6.100 m

Pružanje usluga

15/03/2021

6a. 

2021/S 051-128757

 - Broj poziva na nadmetanje iz Službenog lista EU

10/03/2021

3

Obavijest o  nadmetanju: 

Izgradnja ceste Kosinj most-Bakovac, L= cca 6.086,31 m, vodoopskrbnog cjevovoda i 10 (20) kV kabela na cesti Kosinj most-Bakovac

Izvođenje radova

15/03/2021

2. 

Radovi na ojačanju kolničke konstrukcije, povećanju preglednosti i obnovi kolnika na ŽC 5141,u Kuterevu dionica II, L= 354 m.

Izvođenje radova

03/03/2021

1. 

Radovi  na obnovi kolnika  ŽC 5113, Glibodol dionica 2, L=cca 1.000 m

Izvođenje radova

03/03/2021

5.

Obavijest o nadmetanju: 
Usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova na izgradnji ceste Kosinj most-Bakovac, L= cca
6.086,31 m vodoopskrbnog cjevovoda i 10 (20) kV kabela na cesti Kosinj most-Bakovac

Pružanje usluga

04/06/2021

7

Obavijest o nadmetanju: usluge kontrolna ispitivanja nad  radovima na izgradnji ceste Kosinj most – Bakovac, L= cca 6.086,31 m, vodoopskrbnog cjevovoda i 10 (20) kV kabela na  cesti Kosinj most – Bakovac

21/09/2021