Godišnji financijski plan za 2017.g. i projekcija plana za 2018.g i 2019.g.