Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 01.01.-31.12.2019.godine