I.Izmjene i dopuna Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu