I.Izmjene i dopune Financijskog plana za 2022.-Žup.skupština