II.Izmjene i dopuna Financijskog plana za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu