II.Izmjene i dopune Financijskog plana za 2020. godinu i projekcije 2021. i 2022. godina