Odluka o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014.godine