Okvirni sporazumi i ugovori o javnoj nabavi sklopljeni temeljem okvirnog sporazuma i njihovo izvršenje za 2013.godinu