PLAN NABAVE ZA 2012. godinu od 20.000 do 70.000 kn I. izmjene i dopune