PLAN NABAVE ZA 2012. godinu od 20.000 do 70.000 kn II. izmjene i dopune