POLUGODIŠNJI izvještaj o izvršenju proračuna 01.01. do 30.06.2022. - 4 Tablice -opći dio, prihodi, račun financiranja i rashodi