skraćeni Zapisnik sa 1. sjednice Upravnog vijeća(1)