skraćeni Zapisnik sa 2. sjednice Upravnog vijeća(1)