skraćeni Zapisnik sa 3. sjednice Upravnog vijeća(1)