skraćeni_ZAPISNIK_SA_18.__SJEDNICE_UPRAVNOG_VIJEĆA