skraćeni_ZAPISNIK_SA_19.__SJEDNICE_UPRAVNOG_VIJEĆA