skraćeni_ZAPISNIK_SA_28._SJEDNICE_UPRAVNOG_VIJEĆA_1