Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana ŽUC-e za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu