Zaključak o davanju suglasnosti na polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna od 01.01. do 30.06.2015.