Zaključak o donošenju I. Izmjena i dopuna Financijskog plana ŽUC-e za 2019. godinu s projekcijama za 2020. i 2021. godinu