Zaključak o donošenju Izvješća o radu za 2017. godinu