Zaključak o donošenju Izvješća o radu ŽUC-e za 2018. godinu