Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana za 2014.