Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu ŽUC-e za 2018. godinu