Zaključak o prihvaćanju Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za razdoblje od 01.01. do 30.06.2014. godine