Zaključak o_ davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana ŽUC-e za_ 2017. godinu