Zaključak_o_davanju_suglasnosti_na_I._Izmjene_i_dopune_Godišnjeg_financijskog_plana_ŽUC-e_za_2018._godinu_i_projekcije_plana_za_2019._i_2020._godinu