Zaključak_o_davanju_suglasnosti_na_Polugodišnji_izvještaj_o_izvršenju_financijskog_plana_ŽUC-e_za_razdoblje_od_01.01._do_30.06.2017._godine