NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Klasa: 023-01/21-01/02 Ur.br.: 2125-1-09/02-22-63   Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije Odlukom od 15.09.2022. godine raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.…

Nastavi čitatiNATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.