Objava 2023/S 0F2-0005710 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Obnova kolnika LC59024, dionica Smoljanac, L=300m je objavljena

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Obnova kolnika LC59024, dionica Smoljanac, L=300m, broj objave: 2023/S 0F2-0005710. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje Ako vam link "ovdje" ne…

Nastavi čitatiObjava 2023/S 0F2-0005710 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Obnova kolnika LC59024, dionica Smoljanac, L=300m je objavljena

Objavljen je Zapisnik s otvaranja ponuda Sanacija potpornog zida na LC59046, lokacija Tovernele, otok Pag

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je objavio Zapisnik s otvaranja ponuda za postupak Sanacija potpornog zida na LC59046, lokacija Tovernele, otok Pag.". Zapisnik s otvaranja ponuda možete preuzeti ovdje Ako vam link…

Nastavi čitatiObjavljen je Zapisnik s otvaranja ponuda Sanacija potpornog zida na LC59046, lokacija Tovernele, otok Pag

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Klasa: 023-01/21-01/02 Ur.br.: 2125-1-09/02-22-63   Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije Odlukom od 15.09.2022. godine raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.…

Nastavi čitatiNATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.