Nabava i isporuka soli za posipanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije

  • Autor objave:
  • Kategorija objave:EJON

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Nabava i isporuka soli za posipanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije, broj objave: 2023/S 0F2-0037858. Detalje o…

Nastavi čitatiNabava i isporuka soli za posipanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije

Objava 2023/S 0F2-0026777 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Obnova kolnika ŽC5165 dionica Lovinac-Vrebac, L= cca 1.500 m je objavljena

  • Autor objave:
  • Kategorija objave:EJON

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Obnova kolnika ŽC5165 dionica Lovinac-Vrebac, L= cca 1.500 m, broj objave: 2023/S 0F2-0026777. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7752549

Nastavi čitatiObjava 2023/S 0F2-0026777 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Obnova kolnika ŽC5165 dionica Lovinac-Vrebac, L= cca 1.500 m je objavljena

Objava 2023/S 0F2-0005710 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Obnova kolnika LC59024, dionica Smoljanac, L=300m je objavljena

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Obnova kolnika LC59024, dionica Smoljanac, L=300m, broj objave: 2023/S 0F2-0005710. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje Ako vam link "ovdje" ne…

Nastavi čitatiObjava 2023/S 0F2-0005710 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Obnova kolnika LC59024, dionica Smoljanac, L=300m je objavljena

Objavljen je Zapisnik s otvaranja ponuda Sanacija potpornog zida na LC59046, lokacija Tovernele, otok Pag

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je objavio Zapisnik s otvaranja ponuda za postupak Sanacija potpornog zida na LC59046, lokacija Tovernele, otok Pag.". Zapisnik s otvaranja ponuda možete preuzeti ovdje Ako vam link…

Nastavi čitatiObjavljen je Zapisnik s otvaranja ponuda Sanacija potpornog zida na LC59046, lokacija Tovernele, otok Pag

NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Klasa: 023-01/21-01/02 Ur.br.: 2125-1-09/02-22-63   Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije Odlukom od 15.09.2022. godine raspisuje NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.…

Nastavi čitatiNATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Objava 2022/S 0F2-0030335 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Radovi na obnovi kolnika LC59124 dionica Bovan-Bakovac Kosinjski, L= 2.180 m

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Radovi na obnovi kolnika LC59124 dionica Bovan-Bakovac Kosinjski, L= 2.180 m, broj objave: 2022/S 0F2-0030335. Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Nastavi čitatiObjava 2022/S 0F2-0030335 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Radovi na obnovi kolnika LC59124 dionica Bovan-Bakovac Kosinjski, L= 2.180 m

Objava 2022/S 0F2-0030350 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Radovi na obnovi kolnika ŽC5113 (Križpolje – Glibodol – Lička Jasenica) dionica Glibodol 3, L= 1.514,05 m

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije je objavio "Obavijest o nadmetanju" za postupak: Radovi na obnovi kolnika ŽC5113 (Križpolje – Glibodol - Lička Jasenica) dionica Glibodol 3, L= 1.514,05 m, broj objave: 2022/S…

Nastavi čitatiObjava 2022/S 0F2-0030350 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Radovi na obnovi kolnika ŽC5113 (Križpolje – Glibodol – Lička Jasenica) dionica Glibodol 3, L= 1.514,05 m