JAVNI POZIV – ŽC 54146 KRASNO (Ž5140) – KRŠ – STUDENCI (D50) U KATASTARSKOJ OPĆINI DONJI KOSINJ