Nabava i isporuka soli za posipanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Nabava i isporuka soli za posipanje županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije,
broj objave: 2023/S 0F2-0037858.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

Ako vam link “ovdje” ne radi, molimo kopirajte sljedeći tekst u internetski preglednik: https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8012704

Kopiju ove poruke možete pronaći na web adresi: https://eojn.nn.hr. Nakon prijave, u izborniku Ulazna pošta odaberite Moj sandučić.

Imate li dodatnih pitanja, obratite se Službi za korisnike.