NATJEČAJ za izbor i imenovanje ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

Klasa: 023-01/21-01/02

Ur.br.: 2125-1-09/02-22-63

 

Upravno vijeće Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije Odlukom od 15.09.2022. godine raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i imenovanje ravnatelja/icu Županijske uprave za ceste Ličko-senjske županije.

 

Uvjeti:

  1. magistar/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni prvostupnik

tehničkog ili društvenog smjera

  1. 3 godine radnog iskustva u struci ili na rukovodećim mjestima
  2. organizacijske sposobnosti.

 

Ravnatelj se imenuje na 4 godine.

Uz prijavu na natječaj, kandidati trebaju priložiti:

 

  1. životopis
  2. dokaz o stručnoj spremi (izvornik ili ovjereni preslik diplome)
  3. domovnicu (izvornik ili ovjereni preslik)
  4. dokaz o radnom stažu
  5. uvjerenje o nekažnjavanju
  6. program razvitka održavanja i građenja županijskih i lokalnih cesta na području Ličko-senjske županije.

 

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja. Obavijest o rezultatima natječaja dostavit će se kandidatima u zakonskom roku.

Prijave kandidata podnose se u pisanom obliku i u zatvorenoj omotnici na adresu: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije, „Natječaj za ravnatelja/icu – ne otvarati“, Smiljanska 41, 53000 Gospić.

 

                                                                             Županijska uprava za ceste

                                                                               Ličko-senjske županije