Objava 2022/S 0F2-0030335 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Radovi na obnovi kolnika LC59124 dionica Bovan-Bakovac Kosinjski, L= 2.180 m

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Radovi na obnovi kolnika LC59124 dionica Bovan-Bakovac Kosinjski, L= 2.180 m,
broj objave: 2022/S 0F2-0030335.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje