Objava 2023/S 0F2-0026777 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Obnova kolnika ŽC5165 dionica Lovinac-Vrebac, L= cca 1.500 m je objavljena

Naručitelj: Županijska uprava za ceste Ličko-senjske županije
je objavio “Obavijest o nadmetanju”
za postupak: Obnova kolnika ŽC5165 dionica Lovinac-Vrebac, L= cca 1.500 m,
broj objave: 2023/S 0F2-0026777.

Detalje o objavi možete vidjeti: ovdje

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=7752549