ODLUKA O PRODAJI SLUŽBENOG AUTOMOBILA U VLASNIŠTVU ŽUPANIJSKE UPRAVE ZA CESTE LIČKO-SENJSKE ŽUPANIJE