Objava 2023/S 0F2-0050224 – “Obavijest o nadmetanju”, za postupak Rekonstrukcija LC59028 dionica Lukovo D-8, dionica III je objavljena

https://eojn.nn.hr/SPIN/APPLICATION/IPN/DocumentManagement/DokumentPodaciFrm.aspx?id=8322270